in

İstanbul’un Fethi konusundaki bu gerçekleri bilmediğinize eminiz!

İstanbul ilinin fethine yönelik olarak bu bilgileri muhtemel olarak duymadığınıza eminiz.

İstanbul ilinin fethi.. Bizim açımızdan bir çağı kapatarak çok farklı bir çağı açabilecek kadar fazlasıyla önemli bir olaydır.

İstanbul'un fethi... Bizim için bir çağı kapatıp diğer bir çağı açacak kadar önemli bir olay.
Tarih kitapları içerisinde, çeşitli efsanelere de konu olmuş olan bu olay bugüne kadar etkilerini göstermeyi başaran çok önemli bir dönüm noktasıdır. Pekala uzatmadan şöyle bir soru yöneltelim, dünya üzerindeki en harika kentlerinden bir tanesi olarak öne çıka İstanbul ilinin fethedilmesine yönelik olan bilgilerimiz ne denli güncel bir durumda? Yani söz konusu bu tarihi olaya yönelik bilmekte olduklarımızın bir efsane olmadığına emin olmuş durumdamıyız, bunu az da olsa tartışalım. Bizim için de çok küçük bir tarih dersi olabilsin.

İstanbul aslında tek bir tane kent gibi gözükmekte olabilir ancak fetih zamanlarında birden değişik ve nerdeyse de bağımsız bölgelere ayrılmaktaydı.

İstanbul tek bir şehir gibi görünüyor olabilir ama fetih zamanında birden farklı ve neredeyse bağımsız bölgeye ayrılıyordu.
Bu söz konusu bölgeler kenti tarihsel detaylar ile bölmekteydi. Elbette ki bir kentin bölgeleri olsalar bile ilçe mantığıyla hiç bir şekilde düşünmemek gereklidir, her bir tanesinin şimdi anlamakta olduğumuz haliyle bağımsız kentler gibi çalışmakta olduğunu hafızamızdan silmemeliyiz. Fetih tarihini anlama esnasında bu bilgi bizler için de çok yararlı olacak.

Şimdi ise, bir tane soru. 1453 senesi içerisinde İstanbul ilinin hangi kısımları veyahut hangi bölgeleri fethedilmiş oldu?

Şimdi, bir soru. 1453'te İstanbul'un hangi kısım ya da bölgeleri fethedildi?
A, B, C, D, E adlı bölgelerin tamamı, İstanbul ilini kapsamakta olan beş tane bölgeyi ifade etmekte. Belki A, Belki A bölgesi ve B bölgesi, belki de söz konusu bu beş tane bölgenin tamamı Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmiş oldu, bizim tarih kitaplarının yanı sıra anlatılmış olanlardan öğrendiğimiz de bu şekildeydi zaten.

Cevabı ise daha şimdiden vermemizde yarar var, Fatih Sultan Mehmet 1453 senesi içerisinde İstanbul ilinin tamamını değil, bu bölgeler arasından yalnızca bir tanesini fethetmiş oldu.

Yanıtı şimdiden verelim, Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'un tümünü değil, bu bölgelerden sadece birini fethetti.
Hikayeyi az daha geriye doğru almalıyız. O dönemlerde İstanbul ilinin tamamını tanımlamış olduğunu düşünsek bile yalnızca bugün Fatih şeklinde anmakta olduğumuz ilçe Konstantinopolis şeklinde anılmaktaydı. Konstantinopolis’in mevcut durumdaki surları kolay bir şekilde aşılabilecek türden değildi ve ayrıca 1.000 seneden fazla bir zamandır Bizans Devleti’ne ait durumdaydı, bu ayrıca söz konusu devletin başkentiydi. Fatih’in fethetmiş olduğu İstanbul ise, yalnızca burasıydı. 

Ancak Osmanlı’ya katılmış olan bölge ise yalnızca burası değildi.

Ama Osmanlı'ya katılan bölge sadece burası olmadı.
Üst kısımdaki harita içerisinde C şeklinde ifade edilmiş olan Galata, Cenevizlilere ait durumdaydı, bağımsız bir koloni kenti olarak öne çıkıyordu. Fatih’in orduları ile birlikte gelerek 1453 senesinde fethetmiş olduğu Konstantinopolis’in hemen sonrasında Galata hiç bir şekilde savaşmadan teslim olmuş bulundu. Bu dönem içerisinde hiç bir şekilde  savaş görmemiş durumda bulunsa da Galata’da yer alan surlar yıkılmış durumdayken o dönemlerde savaşın tam da ortasında kalmış olan Teodisius surlarının hala sağlam bir durumda bulunması da çok ilginç bir detaydır öyle değil mi?

Harita içerisinde D şeklinde gösterilmiş olan bölge de, Üsküdar.

Haritada D ile gösterilen bölge, Üsküdar.
Bu söz konusu bölge Yunanistan  kolonileri buraya yerleşmiş olduğundan bu zamana kadar bilinmekteydi lakin Fatih dönemi içerisinde alınmadı, 1453 senesinde gerçekleşmiş olan fetihten ortalama 100 sene öncesinde Osmanlı Devleti’ne katılım gerçekleştirmişti.

Harita içerisinde E şeklinde işaretlenmiş olan bölgeyi de bilmektesiniz, şimdiki Kadıköy.

Haritada E ile işaretlenen bölgeyi de biliyorsunuz, Kadıköy.
Üsküdar da olduğu gibi Kadıköy de tam olarak 100 senelik bir zaman önce sindeOsmanlı Devleti toprağı olmuş idi. Fetih ile bu bölgenin de bir bağlantısı bulunmuyor.

Harita içerisinde B şeklinde görmüş olduğumuz kısım ise, bugünlerin Eyüp’üdür.

Haritada B olarak gördüğümüz kısım, bugünün Eyüp'ü.
İstanbul ilinin fethedilmiş olduğu döneme gidildiği zaman Eyüp aslında bir bölge olarak bulunmuyordu, bu söz konusu bölgenin yerleşim yeri haline gelerek tanınma işlemi tam olarak 7. yüzyıl dönemlerinde yaşayan Eyüp Sultan adına inşası gerçekleştirilen külliyenin ardından gerçekleşmiş oldu. Uzun lafın kısa olan ise, bugün tamamen bir bütün şeklinde görmekte olduğumuz İstanbul ilinin sadece beşte birlik kısmı 1453 senesi içerisinde Fatih Sultan Mehmet aracılığıyla fethedilmişti ve bu söz konusu detay, fetih olayını hiç bir şekilde önemsizleştirmiyor. Yalnızca tarihle alakalı olarak ezberlemiş olduğumuz detayları gözden geçirmemiz konusunda bir yararı olmuş durumda.

Tarafından Desi Metre

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Saçma sapan dalgınlıklarını paylaşan 10 kişi

Sayısalcıların çok güleceği 12 tweet