in

İnsanlar açısından su ne kadar önemli?

Su insanlık var olduğu günden bugüne her zaman en önemli hayat kaynağı olarak kabul edilmiştir. İnsanlığın yaşam serüveni boyunca su hep kıymet verilen bir varlık olmuştur. Özellikle yaşamın devamının sağlanması adına insanlar barınma, giyecek ve besin ihtiyacı duymuşlardır. Bu ihtiyaçlar çeşitli şekilde gerçekleştirilmiş olsa da tüm bunların karşılanması sürecinde su doğrudan ya da dolaylı olarak kullanılmıştır. Günümüze gelinceye kadar döngüsel olarak varlığını koruyan su değişen hayat koşulları sebebiyle azalma hatta bitme sinyalleri verdiği bir döneme gelmiştir. Bu yüzden çeşitli kavramlar ile bu kıtlığın önünü alacak uyarılar tanımlanmış bu kavramlar dahilinde yol haritasının çerçeveleri çizilmiştir. Su kıtlığının had safhaya eriştiği günümüzde çeşitli çözüm önerileri getirilerek bunların uygulanması elzem olmuştur. Bu bağlamda sanal su ve sanal su ticareti kavramları ciddi önem kazanmıştır. Sanal su ticareti kapsamında ekonomik veriler değişkenlikler göstermiştir. Su zengini ülkeler sanal su ticareti kapsamında az maliyet ile kazanç sağlamış, su kıtlığı çeken ülkeler ise yüksek su tüketiminin önüne geçerek kazanç ve tasarruf sağlamıştır.

Tarafından Desi Metre

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Satranç Nedir?

10 GENEL KÜLTÜR BİLGİSİ