in

EFT Terapisinin Faydaları

• Kronik Eklem veya Kas Ağrılarını ve Baş Ağrılarını Azaltmaya Yardımcı Olabilir – Fibromiyaljisi olan 86 kadına ilişkin bir araştırma, 8 haftalık bir eğitim programının tamamlanmasının ardından EFT eğitimine atanan grupta bekleme listesi grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı iyileşmeler olduğunu gözlemledi. Araştırmacılar, ağrı, anksiyete, depresyon, canlılık, sosyal işlevler, zihinsel sağlık, iş veya diğer etkinlikleri içeren performans problemleri ve sık gözlem, büyütme ve çaresizlik gibi psikolojik süreçleri içeren değişkenlerdeki EFT ile ilişkili gelişmeleri tespit ettiler. EFT grubu da etkinlik düzeyinde önemli artışlar gösterdi.

• Stres, Depresyon ve Anksiyete’yi Azaltmaya Yardım edebilir – EFT’nin, stresin ve uyku bozukluğu, yorgunluk ve panik gibi ilgili belirtilerin üstesinden gelme sürecinde yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Sinir ve Zihinsel Hastalık Dergisi’nde yayınlanan 2016 yılına ait bir meta-analiz, 14 farklı çalışmadan duygusal özgürlük tekniği tedavisinin, psikolojik sıkıntı yaşayan erişkinlerde anksiyete skorlarında belirgin bir azalmaya neden olduğunu bulmuştur.

• Psikolojik Travma ve TSSB Yaşantısına Yardımcı Olabilir – PTSD (post-traumatic stress disorder) – Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ile uğraşan eski askerlerde EFT etkilerini test eden 2013 yıllındaki bir analiz, üç tedavi seansından sonra katılımcıların yüzde 60’ı artık TSSB klinik kriterlerine uymadığını ve altı seanstan sonra bu sayı yüzde 86’ya çıktığını tespit etti. Bu gelişmelerin çoğunluğu en az 3-6 ay sürdü.

• Kortizol Seviyelerini Düşürerek Stres Biyokimyasını İyileştirmeye Yardım edebilir – 2012 yılında yayınlanan bir çalışmada, denekler rasgele ya Duygusal Özgürlük Tekniği grubuna, bir psikoterapi grubuna ya da tedavi edilmeyen bir gruba tayin edildiğinde, EFT tedavisi gören grup, kortizol düzeylerinde azalma ve psikolojik stres belirteçlerinde bir takım iyileşmeler görülmüştür.

Tarafından Desi Metre

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Temel EFT Terapisi Nasıl uygulanır

Bitkilerin nesli tükenme tehlikesiyle mi karşı karşıya?