in

Cabir Bin Hayyan Kimdir?

İslam alimi olan Ebu Musa Cabir Bin Hayyan , batıda da en fazla bilinen ve sayılan alimlerdendir. Doğumu, doğduğu yer ve yaşamı hakkında çelişkili bilgiler bulunsa da, Tus şehrinde 721 yılında doğduğu ve 815 yılında Kufe’ de idam edilerek ölmüştür.

Cabir bin hayyan, Eczacı olan Türk bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. 6. İmam Cafer es Sadık’ ın öğrencisi olduğunu ve ilminin hikmetinin O’ na dayandığını eserlerinde sıkça dillendirmiştir. Yaşadığı devirde 400’ den fazla eser oluşturduğu biliniyor olsa da, bu eserlerden 20 kadarı günümüze ulaşabilmiştir. Yaşadığı dönemin çok ilerisinde olduğu kabul görmüş, pek çok icada ve keşife imza atmış önemli bir alimdir.

Cabir Bin Hayyan Diğer Adıyla El cabir bin hayam
Ebu Musa Cabir Bin Hayyan, El Cabir bin hayam adıyla da anır. Kimya biliminin kurucusu olarak batıda da kabul edilir. Batı dünyasında Geberus, Geber adıyla da anılır. Kitab-al Kimya isimli eseri, 12. Yy’ da batı dillerine çevrilmiştir. Bu eserde adı geçen kimya ve simya, bu bilim ilim alanlarının isimlerinin kökeni olmuştur. Kimya başta olmak üzere, fizik, fizik tedavi, astronomi, tıp, mühendislik, coğrafya, metalurji, matematik ve felsefe gibi alanlarda zamanının çok ötesinde çalışmalar ortaya koymuştur.

Yaşadığı dönemde aksi düşünülüyorken, atomun parçalanacağını söyleyen tek alimdir. Atomun parçalanmasının mümkün olduğu ve bu sırada ortaya çok büyük bir enerjinin çıkacağını söylemiştir. Asitler üzerine yoğun çalışmalar yapan Cabir Bin Hayyan, çeşitli asit türlerini ve zehirlerin zehiri olarak bilinen arseniği icat etmiştir. Hassas terazi, deneysel araştırma yöntemi, paslanmayan çelik, su geçirmeyen kağıt icatlarından en önemlileri ve bazılarıdır.

Cabir bin hayyan eserleri Nelerdir ?
Cabir bin hayyan eserleri 400 adete ulaşan bir sayıya sahiptir. Ancak maalesef günümüze bu eserlerden sadece 20 kadarı ulaşabilmiştir.

Günümüze kadar gelen eserlerinden bazıları şunlardır;

Kitab-üt-Tecrit, Kitab-ül Beyan, Kitab-üs Şems, Kitab-ün Nûr, Kitab-ül Kamer, Kitab-ür Rahma, Kitab-ül Hayvan, Kitab-ül Hacer, Kitab-ül İzah, Kitab-ül Hilkat, Tefsir-ül-Istaka, Kitab-ül Istakas-is-Sales, Kitab-ül Mülk, Kitab-ün Nebat, Kitab-ül Hikmet

Eserlerinin tamamı batı dünyası tarafından 12 yy’ dan itibaren çeşitli dillere çevrilmiştir.

Tarafından Desi Metre

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Savaş Uçakları

Tüm zamanların en sevilmeyen burcu