in

2021’de bu işler popüler olacak

Dünya genelinde piyasaların sürekli olarak değişim içinde olduğu ve bu durumun çok hızlı bir şekilde geliştiği gözlemleniyor. Dünya Ekonomi Formu geçtiğimiz günlerde bir rapor ile 2021 yılında popüler olacak işler ile ilgili bilgi verdi. Demografik ve bunun yanı sıra yaşanan teknolojik gelişmeler ele alındığında 7,1 milyon kadar meslek bu dönemde artık işlevsiz kalmış yani yok olmuş sayılacak. Bu işlerin büyük kısmının da beyaz yakalı olarak bilinen çalışanların yaptığı işler oluşturuyor. Rapor gelecekte popüler olacak işler ile ilgili verileri bir araya getirmiş durumda. Yapılan araştırmalar ile ileride gerekli olacak iş gücünün ne yönde ihtiyaç oluşturacağı belirlenmiş ve buna göre popüler olacak meslekler dizayn edilmiş. Raporun hayata geçmesi için tam 15 büyük ekonomi ile görüşmeler yapılmış. 9 adet popüler sektörün incelenmesinin ve 350 üzerindeki iş verenin fikrinin alınması sonucunda ortaya çıkan rapor; meslek seçiminde dikkat çekici nitelikler taşıyabilir.

Veri Analistleri
Hazırlanan rapor; 2021 yılında popüler olacak işler arasına veri analistlerine yoğun bir şekilde yer vermiş durumda. Birçok sektörde bu pozisyonun çok daha önemli bir hale geleceğine dair kanılar var. Rapor hazırlanırken birçok anket oluşturuldu ve anketlere verilen cevaplar derlendiği zaman; verilerin yığınla olduğu ve bunların bir düzen içine sokulması gerektiği ortaya çıktı. Teknolojik gelişmeler bütün sektörler için müthiş ancak sürekli olarak yeni bir veri ortaya çıkıyor. Bu veriler bir araya getirilemediği için bir yığın olarak duruyor ve sürekli olarak yenilerinin de ortaya çıkmaya devam ettiği gözlemleniyor. Bu yığınlar içerisinde anlamlı parçalar yaratmak için herkesin veri analistlerine ihtiyaç duyulacağı düşünülüyor.

Bilgisayar ve Matematik Ağırlıklı Meslekler
Bilgisayar ve bunun yanı sıra matematiğin ana kaynak olduğu mesleklerin büyümesi neredeyse kaçınılmaz. Bu meslekler büyürken; programcılara, yazılımcılara ve bilgi güvenliği sağlayacak olan analistlere ihtiyaç sürekli artacağı için bu mesleklerin de 2021 yılında popüler olacak işler arasında yer aldığı düşünülüyor. 2021 yılına kadar bu mesleklere olan ihtiyacının artmasının yanı sıra aynı zamanda bilgisayar ve matematik alanında yeni mesleklerin de ortaya çıkacağı düşünülüyor. Sözü edilen rakamlar ise 2 Milyon üzerinde.

Tarafından Desi Metre

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Herkesin çeyizinde olan ve anlamlandırılamayan 15 parça

En Çok Para Kazandıran İş Fikirleri Nelerdir?